Morula IVF
dr. AMELIA ABDULLAH, SpOG.,M.Kes

个人信息


紧急情况

紧急情况

(021) 291 861 33

dr. AMELIA ABDULLAH, SpOG.,M.Kes

关于我


有创造力的年轻人是正确口号. dr. Amelia Abdullah, Sp.OG, M.Kes, 日程非常繁忙,仍然致力于帮助已婚夫妇生孩子。

医生时间表


时间 地点
周三 12:00 - 16:00
Morula IVF Makassar
周四 08:00 - 12:00
Morula IVF Makassar
周六 12:00 - 16:00
Morula IVF Makassar
安排预约

通讯

从莫如拉试管婴儿获取有关怀孕和试管婴儿计划的最新信息和提示