Morula IVF
dr. Diah Sartika Sari SpOG, Subsp. FER (K)

个人信息


紧急情况

紧急情况

(021) 291 861 33

dr. Diah Sartika Sari SpOG, Subsp. FER (K)

关于我


dr. Diah Sartika, Sp.OG (K)FER 是一名妇产科医生。 目前,dr. Diah Sartika Sari 在位于 RSIA Bunda Ciputat 的 Morula IVF Ciputat 执业。 作为一名医生,她在印尼大学接受了受精和内分泌学副专家的教育。

医生时间表


时间 地点
周一 16:00 - 18:00
Morula IVF Ciputat
周二 10:00 - 12:00
Morula IVF Ciputat
周三 10:00 - 12:00
Morula IVF Ciputat
周四 16:00 - 18:00
Morula IVF Ciputat
周五 10:00 - 12:00
Morula IVF Ciputat
周六 10:00 - 13:00
Morula IVF Ciputat
安排预约

通讯

从莫如拉试管婴儿获取有关怀孕和试管婴儿计划的最新信息和提示