Morula IVF
Prof. Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, Sp.OG, Subsp. FER (K), MARS

个人信息


紧急情况

紧急情况

(021) 291 861 33

Prof. Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, Sp.OG, Subsp. FER (K), MARS

关于我


Prof. Dr. dr Nusratuddin Abdullah SpOG(K), MARS 领导 IVF Morula Clinic Makassar 团队。 他的名字在望加锡已经广为人知,特别是对于想要接受怀孕计划的已婚夫妇

医生时间表


时间 地点
周二 08:00 - 12:00
Morula IVF Makassar
周五 12:00 - 16:00
Morula IVF Makassar
安排预约

通讯

从莫如拉试管婴儿获取有关怀孕和试管婴儿计划的最新信息和提示